skip to Main Content

Download hier een kopie van de Nederlandse Vereniging voor Beroepscoaches (NOBCO) ethische gedragscode

NOBCO ethische gedragscode: Alle bij de NOBCO aangesloten coaches bij hun aansluiting hebben verklaard te zullen werken volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO en zich bij klachten te zullen onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden.

De NOBCO zich heeft aangesloten bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en dat dientengevolge alle bij de NOBCO aangesloten coaches tevens individueel lid zijn van de EMCC.

NOBCO Ethische Gedragscode

%d bloggers liken dit: