skip to Main Content

Privacy Policy Top – Coach

Top – Coach vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. Top-Coach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Top-Coach verwerkt van haar websitebezoekers, klanten en persoonsgegevens die verstrekt worden aan Top-Coach.

Hoe krijgt Top-Coach uw persoonsgegevens?

Top-Coach verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:
• U gebruik maakt van de diensten van Top-Coach;
• U een overeenkomst heeft met Top-Coach;
• U zich aanmeldt voor het ontvangen van een Top-Coach e-book, White paper of artikel;
• U de website van Top-Coach bezoekt;
• U contact opneemt met Top-Coach;
• U het contactformulier op de website invult;
• U een sessie boekt via de website van Top-Coach;
• U een account aanmaakt op de website van Top-Coach.

Welke persoonsgegevens verwerkt Top-Coach?

Top-Coach verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten, een overeenkomst met haar heeft en/of omdat u deze zelf aan Top-Coach verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Top-Coach verwerkt:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
• Geboortedatum;
• Betalingsinformatie, zoals uw IBAN-rekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan Top-Coach;
Wanneer u de website van Top-Coach bezoekt verzamelt deze automatisch de gegevens die naar Top-Coach worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u deze website bezoekt. Deze gegevens, omvatten maar zijn niet beperkt tot:
• Uw locatiegegevens;
• Statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website van Top-Coach;
• IP-adres;
• Informatie die zij verzamelt met behulp van cookies.
Top-Coach heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Top-Coach kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat Top-Coach zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@top-coach.nu dan verwijdert Top-Coach deze informatie.
Top-Coach verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering en/of dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Top-Coach de (gevraagde) diensten niet kan leveren.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Top-Coach verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het leveren van diensten: in verband met het aangaan van een overeenkomst verzamelt en gebruikt Top-Coach de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een advies;
• U contact met Top-Coach opneemt via het contactformulier op de website;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
• Het verzenden van haar e-books, White papers of artikelen;
• Informeren over wijzigingen in haar diensten/producten;
• Voor het aanmaken van een persoonlijk account op haar website;
• Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijk account;
• Het afhandelen van uw betaling;
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
• Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten of diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Geautomatiseerde besluitvorming

Top-Coach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Top-Coach) tussen zit.

Hoe lang bewaart Top-Coach uw persoonsgegevens?

Top-Coach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Top-Coach hanteert een termijn van 1 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Top-Coach zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Deelt Top-Coach uw persoonsgegevens met derden?

Top-Coach deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als:
• Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten;
• U daarvoor toestemming hebt gegeven;
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Top-Coach, sluit Top-Coach een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Top-Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan het voorkomen dat Top-Coach uw persoonsgegevens verstrekt aan andere derden. Dit doet zij alleen nadat u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
Top-Coach verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als Top-Coach uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Top-Coach gebruikt

Top-Coach gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Top-Coach gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Top-Coach heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van de Consumentenbond kunt u nalezen hoe u cookies kunt verwijderen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browsen-zonder-sporen-na-te-laten
Top-Coach maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers anoniem worden verwerkt tot grafieken en patronen die haar helpen om haar website te verbeteren en te optimaliseren. Google Analytics is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de website van Top-Coach wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan Top-Coach bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website van Top-Coach gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Top-Coach heeft hier geen invloed op. Top-Coach heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:
• U heeft het recht om de persoonsgegevens die Top-Coach verwerkt in te zien;
• U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
• Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
• U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Top-Coach;
• U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@top-coach.nu
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Top-Coach u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Top-Coach reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Top-Coach dat graag. U kun daarover contact opnemen met Top-Coach. Top-Coach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligt Top-Coach uw persoonsgegevens?

Top-Coach neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy policy.
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
• Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Top-Coach worden ingezien, tenzij in deze privacy policy anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Top-Coach om in te loggen in het digitale systeem;
• Afgesloten kasten;
• Gebruiken van SSL – verbinding;
• Gegevens opslaan op een beveiligde Cloud.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Top-Coach.

Wanneer ondanks de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Top-Coach een procedure voor het op juiste wijze registreren respectievelijk melden daarvan.

Wijzigingen privacy policy

Top-Coach heeft het recht om deze privacy policy te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of de privacy policy is aangepast.

Contactgegevens Top-Coach

Adres: Praagsingel 5
3404 CW IJsselstein
Telefoonnummer: 030-2006761
E-mailadres: info@top-coach.nu

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

%d bloggers liken dit: