skip to Main Content
Falen Als Doel – Top Of Flop Voor Leiderschap?

Falen als doel – Top of flop voor leiderschap?

INLEIDING

“Falen” – Soms maken organisaties hele publicaties over falen en mislukken en er zijn hele boeken over geschreven. Hierin wordt het belang van falen en mislukken als onderdeel van succesvol leiderschap benadrukt. Deze en andere publicaties belichten met regelmaat ‘mislukken’ en wat leiders geadviseerd wordt dan te doen, om te beginnen om “falen vooral leuk te gaan vinden”. 

Dit zou volgens ‘de kenners’ het ultieme recept zijn voor innovatie, creativiteit en ja, zelfs voor inspirerend leiderschap en zakelijk succes. Met andere woorden: Puur geluk voor iedereen, maar is dit wel zo?

Genealogie-achtige grafieken worden getoond waarin onder andere Bill Gates, Steve Jobs en Elon Musk afgeschilderd worden als ‘echte’ successen, ten gevolge van een superieure beheersing van het ‘falen’. De boodschap wordt dan ook vaak gelezen als: Het is verstandig voor een leider om hier ook aan mee te gaan doen en zelf ook te beginnen met ‘zin en plezier hebben om te falen’ en dit verder te verspreiden in zijn/haar organisatie. 

Er zijn bepaalde ‘hulpverleners’ die niet alleen mensen promoten, maar bovendien leiders ertoe aanzetten om te falen. Deze zelfde ‘hulpverleners’ schromen niet om mensen er tevens toe aan te zetten om een ‘voorkeur voor veranderen’ te krijgen. 

Mensen ‘dwingen’ om buiten hun overtuiging-systeem en daarmee dus buiten hun comfort zone te gaan lijkt in theorie best wel mooi en aanbevelenswaardig. Echter, het is niet alleen erg pijnlijk, maar door de gebruikelijke weerstand die ontstaat en het gebrek aan invloed op anderen, is het ook nog eens gedoemd om te falen. 

“Geleid door de overtuiging dat het goede het tegenovergestelde is van het slechte, heeft de mensheid eeuwenlang haar fixatie nagestreefd met de fout en het falen;

● Artsen hebben ziekte bestudeerd om meer te leren en meer te begrijpen over gezondheid.

● Psychologen hebben verdriet onderzocht om te leren over vreugde.

● Therapeuten hebben de oorzaken van echtscheidingen onderzocht om over gelukkige huwelijken te leren.

● En op scholen en op werkplekken over de hele wereld is ieder van ons aangemoedigd om onze zwakte te identificeren, te analyseren en te corrigeren om sterk te worden.”

– Marcus Buckingham en Donald O. Clifton, PhD

Een leider en zijn/haar mensen zijn geen uitzondering op het feit dat het gevoelsmatig gestuurde onderbewustzijn te allen tijde de persoonlijke beschermer blijft. Deze ‘voogd’ zal alle mogelijke middelen gebruiken om de persoon te ‘beschermen’ tegen ogenschijnlijk gevaar en te vermijden dat hij/zij buiten de persoonlijke veiligheidszone komt. 

Klik de link om het volledige artikel te lezen: “Falen als doel – Top of flop voor leiderschap?“.

Johan Reinhoudt

NEDERLANDSE BIOGRAFIE
Johan is een voormalige life-sciences executive, oprichter en directeur van Top-Coach en PTSS Voorbij. Hij is de ontwikkelaar van het “True Result™ Executive Coaching 5-Stappenprogramma” (prestatieverbetering), en de “12-weken Coach™” (versneld en blijvend herstel van burn-out). Deze benaderingen helpen executives en professionals (bijvoorbeeld accountants, advocaten, apothekers, juristen, notarissen, medisch specialisten) die geconfronteerd worden met leiderschap-, prestatie-uitdagingen en/of burn-out (symptomen) om in recordtijd duurzame persoonlijke groei en in-context meetbare resultaten te behalen.

Dit is executive coaching door een ervaren senior executive en goed opgeleide professionele executive coach, waarbij voor in Nederland unieke geavanceerde coaching interventies worden gebruikt. De coaching is daarom dan ook bijzonder geschikt voor executives en professionals die "nu" vooruit willen en die willen investeren in het duurzaam verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit en het sneller bereiken of zelfs overtreffen van persoonlijke doelen. Het is echt mogelijk om van ‘overleven’ naar ‘moeiteloos leven’ over te gaan.

Johan is Master Certified Coach, Effortless Coach en Master Burnout Coach en hij is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO), de Internationale Logosynthese® Vereniging (LIA) en de Internationale Coaching Council (ICC).
Verder is hij geassocieerd met de Europese Mentoring en Coaching Council (EMCC) en de Vereniging voor Uitgebreide Energie Psychologie (ACEP). Hij heeft gedurende de afgelopen twintig jaar vele aanvullende en geavanceerde trainingen gevolgd, waaronder een afgeronde opleiding tot Logosynthese® Practitioner.

Het is Johan ’s missie om met Top-Coach executives en professionals te ondersteunen bij het verhogen van hun persoonlijke prestatie, veerkracht en vitaliteit en daardoor op duurzame wijze bij te dragen aan een gezonde leef- en werkomgeving.

Hij is woonachtig in de regio Utrecht en werkt in een persoonlijk gesprek met executives en professionals in organisaties door geheel Nederland, maar ook internationaal.

Voor meer informatie kunt u hem vrijblijvend bellen via Tel. 030-200 6761 of e-mailen: Info@top-coach.nu

ENGLISH BIOGRAPHY
Johan is a former life sciences executive, founder and director of Top-Coach. He is the developer of the "True Result™ Executive Coaching 5-Step Program" (Performance Improvement) and the "12-week Coach™" (Burnout Recovery). These methodologies help executives and professionals (e.g. accountants, attorneys, pharmacists, lawyers, notaries, medical specialists) faced with leadership, performance challenges and/or burn-out (symptoms) to achieve sustainable personal growth and in-context measurable results in record time.

This is advanced executive coaching by an experienced senior executive and well-trained professional executive coach. The coaching is particularly suitable for executives and professionals who want to move forward "now" and who want to invest in sustainably improving their personal effectiveness and achieving or exceeding personal goals faster. It is really possible to move from 'survival' to 'effortless living'.

Johan is a Master Certified Coach, Effortless Coach and Master Burnout Coach and he is accredited by the Dutch Association of Professional Coaches (NOBCO), the International Logosynthesis® Association (LIA) and the International Coaching Council (ICC).
He is also associated with the European Mentoring and Coaching Council (EMCC) and the Association for Comprehensive Energy Psychology (ACEP). Over the past twenty years, he has completed many additional and advanced training courses, including a completed training to become a Logosynthesis® Practitioner.

It is Johan's mission with Top-Coach to support executives and professionals to increase their personal performance, resilience and vitality and thereby contribute to a healthy living and working environment in a sustainable way.

He lives in the Utrecht region in the Netherlands and works in a personal conversation with executives and professionals in organisations throughout the Netherlands, but also internationally.

For more information you can call him via Tel.+(31) (0)30-200 6761 or e-mail: Info@top-coach.nu

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: