skip to Main Content
Menu
Ik Ben Niet Bang Hoor – Waarvoor Eigenlijk?

Ik ben niet bang hoor – Waarvoor eigenlijk?

Het klinkt zo gemakkelijk en bijna ‘aandoenlijk’ wanneer men in coaching of hulpverlening tegen een cliënt zegt – als u iets niet bevalt, verandert u toch uw reactie. Of, wij zullen u helpen om uw reactie hiertegen te veranderen – we gaan u helpen om het u aan te leren – u te conditioneren.

In mijn executive coaching praktijk ontmoet ik veel intelligente executives en professionals die verder willen gaan dan alleen verbeteren, heus wel weten wat ze moeten doen en het dan toch niet doen. Ik noem dit vaak de “willoze dilemma paradox”. Ergens over nadenken, besluiten iets te gaan doen en het dan vervolgens niet doen.

Intelligente mensen kunnen toch eigenlijk best zelf wel kiezen – of toch niet? Nou ja, in veel gevallen zijn ze best wel in staat om te kiezen, maar vervolgens ondernemen zij dan toch niet de door hen gekozen actie. Wat is hier dan toch aan de hand?

Iedere verbetering begint met zelfinzicht. Er zijn namelijk tal van onzekerheden voorafgaand aan, tijdens en zelfs na het maken van een beslissing. Dit wordt veelal gestuurd door onzekerheid in de beslissing en mogelijk verlies na het maken van de beslissing. Wanneer onzekerheid wordt geregistreerd als ‘onveiligheid’ dan kan men nog zo graag willen, maar men zal dan op basis van deze ‘onveiligheid’ alles in het werk stellen om deze ‘onveiligheid’ te vermijden en het uiteindelijk toch niet te doen. Niet omdat men niet “wil” maar omdat men de ‘onveiligheid’ ten koste van alles wil vermijden. Deze vorm van ‘zelf-sabotage’ is zeker niet bewust, maar wel heel effectief.

Vanuit de neurowetenschap is het al jarenlang bekend dat de Amygdala, waarvan wij er twee hebben, diep verstopt gelegen in zowel de linker als rechter temporale kwab van de hersenen, een sterkere permanente negatieve dan positieve inprenting cyclus hebben. Ik heb dit ooit uitgebreider beschreven in een eBook getiteld: “Sales geheimen” (op aanvraag gratis beschikbaar).

Laten we hier het voorbeeld eens nemen van een verkoopgesprek. Voor mij als executive coach is het fascinerend om te zien hoeveel executives en professionals eigenlijk worstelen met ‘verkopen’. Ik vind het fascinerend maar niet vreemd, want ik noem verkopen vaak ‘anti-biologisch’.

Lees hier meer in het volledige artikel: “Ik ben niet bang hoor – Waarvoor eigenlijk?

Johan Reinhoudt

NEDERLANDSE BIOGRAFIE
Ik ben oprichter en directeur van Top-Coach, Master Executive Coach, Master Burn-out Coach, ervaren internationaal leider en expat met uitgebreide achtergrond in de gezondheidszorg en life-sciences industrie.

Ik heb een uitgebreide professionele ervaring als executive leider van wereldwijde hoogproductieve teams/organisaties en ook als turn-around manager en managementconsultant in het transformeren van organisaties.

Ik ben het best bekend door mijn True Result™ Executive Coaching vijfstappen plan en het (Versneld) Executive en Professional Burn-out Preventie en Herstel Traject - Het creëren van leiderschap met hoge persoonlijke prestaties, effectieve teams en organisaties.

Mijn executive coaching is gericht op persoonlijke en teamontwikkeling van executives en professionals (incl. accountants, advocaten, juristen, notarissen en medisch specialisten). Ik concentreer mij hierbij op het versnellen van bijzondere cliënt uitkomsten via een persoonlijk en/of team transformatie traject.

Ik woon momenteel in de regio Utrecht en werk in een persoonlijk gesprek met executives en professionals in de Nederlandse en Engelse taal, in organisaties door geheel Nederland, maar ook internationaal.

Voor meer informatie kunt u mij vrijblijvend bellen via Tel. 030-200 6761 of e-mailen: Info@top-coach.nu

ENGLISH BIOGRAPHY
I am founder and CEO of Top-Coach, Master Executive Coach, Master Burn-out Coach and experienced international executive leader and expat, with extensive background in the healthcare and life sciences industry.

I have a broad professional experience as an executive leader of global high-productive teams/organisations and also as a turn-around manager and management consultant in transforming organisations.

I am best known for my True Result™ Executive Coaching five-step program and my (Accelerated) Executive and Professional Burnout Prevention and Recovery Program - Creating leadership with high personal performance, effective teams and organisations.

My executive coaching focuses on personal and team development of executives and professionals (including accountants, lawyers, lawyers, notaries and medical specialists). I focus on accelerating exceptional client outcomes through a personal and/or team transformation process.

I currently live in the Utrecht region and work in a personal conversation with executives and professionals in Dutch or English - In organisations throughout the Netherlands, but also internationally.

Please contact me if you want more information via Tel. (+31) (0)30-200 6761, or email me @ Info@top-coach.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: