skip to Main Content

Voor wie is de True Change Executive Summit bedoelt?

 • Executives wiens effectiviteit afhankelijk is van hun relaties met anderen, ervaren grote waarde van het True Change Executive Summit.
 • Het zijn vaak geselecteerde executives die ofwel een behoefte zien of geacht worden om op een intensieve manier interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen.
 • Ofschoon de ervaring intensief is en persoonlijk veelomvattend, is het niet bedoeld als een vervanging voor individuele of groep therapie en is daarom ook niet aanbevolen voor executives met complexe emotionele problemen.

Wat zijn de doelstellingen?

 • Deelnemers bepalen specifieke gedrag veranderingsdoelen, doelen die vaak bestaan uit belangrijke en langdurig aanwezige karaktereigenschappen en kenmerken. Doorgaans zouden deze niet beïnvloed worden door gebruikelijke interne/externe workshops, of door prestatie begeleiding door middel van executive coaching.
 • Er heerst op dit moment een communicatie chaos, een digitale gekte waar interpersoonlijke excellentie en stress management van vitaal belang zijn voor executive succes en overleven. Hier is een workshop die de executive een grondig inzicht geeft in gedrag, technieken leert die bijna nergens anders beschikbaar zijn en waar er tijd is om te reflecteren op het eigen organisatorische leven.
 • Het zal significant bijdragen aan intra/interpersoonlijke vaardigheden, maar ook zal het de mogelijkheid geven om zelf het leerproces voort te zetten.

Wat zijn de leerresultaten?

 • De meeste deelnemers krijgen hierdoor een significante verbetering in hun interpersoonlijke vaardigheden repertoire met mensen op allerlei niveaus in een organisatie (dit in plaats van alleen meer zelfbegrip). Zij zullen ook beter in staat zijn om met organisatie en levens stress om te gaan.
 • Het belangrijkste doel is een algemene verfijning en significante opwaardering van intra-persoonlijk, alsook inter-persoonlijk gedrag en communicatievaardigheden die noodzakelijk zijn voor executive succes in organisaties.
 • Deze “Executive Summit” heeft als belangrijkste kenmerken; een grondige, dynamische executive leeromgeving die een persoonlijk niveau van kennis vergroting geeft in een vertrouwelijke en ondersteunende omgeving en daarnaast ook nog eens toegang tot geavanceerde concepten die kunnen leiden tot een enorme verandering in sociaal functioneren.
 • Specifieke doelen zijn de analyse, verwijdering of grote verandering in karaktereigenschappen en kenmerken (vaak al langdurig aanwezig) die organisatorische prestatie beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld agressiviteit, tactloosheid ten opzichte van anderen, delegeren, perfectionisme, intolerantie voor verschillen, emotionele uitbarstingen, teamwerk en andere.
 • Een aantal opwindende en uitdagende dagen om te leren, met als doel, het bereiken van verbeterde individuele excellentie. Velen die de workshop hebben bijgewoond hebben opgemerkt dat deze workshop hun leven heeft veranderd, inclusief het verkrijgen van nieuw en verbeterd zelfinzicht en een groter vermogen om met uitdagingen en stress van het alledaagse leven om te gaan – een grote executive burn-out buffer als het ware.
 • Iedereen die deelneemt zal significante verbeteringen maken in het vermogen om anderen beter te kunnen begrijpen en op effectieve wijze te kunnen beïnvloeden.
 • Specifieke vaardigheden die geleerd worden zijn onder andere, nieuwe manieren om interpersoonlijk te communiceren, verbeterde vaardigheden om een goede verstandhouding met anderen te creëren en meer rust wanneer men in stressvolle condities verkeerd.
 • Sommigen hebben deze veranderingen ook doorgevoerd in het verkrijgen van betere lichamelijke gezondheid.

Wat is het vereiste voorwerk?

 • 360-graden feedback van collega’s.
 • Uitgebreide intake met persoonlijke achtergrond.
 • Lezen van verschillende korte, gespecialiseerde artikelen die dienen om introspectieve gedachten te ontwikkelen.

Wat is de methodologie?

 • Onze benadering van leren is pragmatisch en in vele gevallen zeer geavanceerd. De workshop combineert daarom nieuwe technologieën, om op unieke wijze veranderingen te maken – veranderingen die de werving van nieuwe vaardigheden en begripsvorming van paradigma’s van actie en gedrag zullen versnellen.
 • Door gerichte discussie en groepsactiviteiten biedt deze workshop begeleiding en leidt deze naar nieuwe niveaus van vaardigheden en begripsvorming.
 • De leeromgeving is er ook een waarin de deelnemer ondersteund zal worden en waar volledige vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd, terwijl men adequate tijd heeft om het materiaal te overwegen en in zich op te nemen.
 • Diegenen die bereid zijn om ‘dieper te gaan’, zullen vanzelfsprekend veel meer meetbare resultaten ontvangen dan diegene die minder participeren. Wanneer men vragen stelt zoals: “Wie ben ik in de wereld van werk?” en “Welke veranderingen zullen mij meer productief en meer tevreden maken?” zal dit het positieve effect van deze workshop nog groter maken.
 • De leersituatie is intensief met een maximum van zes (6) deelnemers per groep.
 • Instructie wordt gegeven in een reeks van concepten en geavanceerde methodieken, afkomstig van neurofysiologie, nieuwe biologie en verschillende vormen van psychologie. Naast de open discussies, zijn er ook activiteiten die ontwikkeld zijn om de deelnemers te laten oefenen, zodat zij nieuwe technieken en concepten in de praktijk kunnen brengen.
 • De leiders van deze summit nemen ethiek zeer serieus. Zij zullen er dan ook alles aan doen om de deelnemers comfortabel en veilig te laten voelen, terwijl zij diepe zelfreflectie toepassen. Mocht een deelnemer besluiten om persoonlijke uitdagingen (die niet persé organisatorisch relevant zijn) aan te pakken, dan zal er naast de officiële agenda, tijd en ruimte zijn om dit te doen.

Wanneer wordt de True Change Executive Summit gehouden?

 • Summit deelneming is exclusief en uitsluitend op uitnodiging.
 • De eerstkomende True Change Executive Summit groep wordt gepland gedurende 2020. De summit start op woensdagavond en eindigt op zondag middag en wordt gehouden in de Nederlandse of Engelse taal.

Wat is de locatie van de True Change Executive Summit?

 • Op een goed bereikbare top-locatie.

Voor meer informatie

 • Voor meer informatie over deze exclusieve True Change Executive Summit en voor registratie kunt u contact opnemen met Johan Reinhoudt, telefoonnummer: 030 200 6761 of via e-mail: info@top-coach.nu.
%d bloggers liken dit: